SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Replicació del TMV (1)
marzo 7th, 2012 by alane

Com qualsevol altre organisme, la informació per a la replicació dels virus està contesa dintre dels seus genomes.
Encara que el material genètic de la majoria dels organismes consisteix en DNA de doble cadena (DNAcd), únicament una minoria dels virus vegetals presenta genomes de DNAcd. Els genomes d’altres virus vegetals estan compostos per DNA de cadena simple (DNAcs). No obstant això, la majoria dels virus vegetals no gasten DNA en ningun moment. En canvi, els genomes de casi tots els virus vegetals estan formats per RNA. Una gran part  d’aquestos genomes estan compostos per RNA de cadena simple (RNAcs), que presenten la mateixa polaritat (sentit positiu) que les molècules de RNA missatger de la cèl•lula. Alguns virus de RNA gasten RNAcs de polaritat negativa

El cicle de vida del TMV s’inicia amb la penetració del virió en la cèl•lula. Els virus vegetals no poden penetrar per si mateixos la cutícula y la paret cel•lular de les plantes. Es pensa que el virió ingressa al citoplasma de la cèl•lula de forma passiva, a través de ferides causades per dany mecànic a la cutícula i la paret cel•lular. Una vegada que la planta ha sigut infectada, la cèl•lula intervé en l’expressió del genoma proporcionant-li al virus el seu aparell de traducció. La traducció d’ARN viral al citoplasma produeix proteïnes virals que són necessàries per a completar el cicle de vida del virus.
Tots els virus deuen de formar al menys tres tipus fonamentals de proteïnes: proteïnes de replicació essencials pera a la producció d’àcids nucleics, proteïnes estructurals que conformen la coberta proteica i altres components del virions, i finalment, proteïnes de moviment que serveixen com a intermediaris en el transport dels virus entre les cèl•lules vegetals. A continuació, les proteïnes de replicació viral es combinen amb les proteïnes cel•lulars per a produir un complex de proteïnes que fabriquen múltiples copies del genoma viral. Aquestos noves genomes interactuen amb les proteïnes estructurals per a donar lloc a nous virions. En aquest diagrama (figura1) es presenta els passos que es donen dintre de la cèl•lula durant la replicació del virus del mosaic del tabac (TMV).

Font:http://www.apsnet.org/edcenter/intropp/PathogenGroups/Pages/PlantVirusesEspanol.aspx


Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 2 8 ?
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa