SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Replicació del TMV (2)
marzo 7th, 2012 by alane

El següent pas al cicle de reproducció viral és el moviment del virus a les cèl•lules veïnes de la cèl•lula on ha tingut lloc l’ infecció en primera instància. El transport dels genomes virals o virions a les cèl•lules veïnes es produeix a través de petits canals, anomenats plasmodesmes, que formen les connexions entre les cèl•lules vegetals. Una gran quantitat de virus produeixen proteïnes de moviment que modifiquen els canals plamodesmatics i possibiliten el moviment viral cap a les cèl•lules del voltant. En aquest diagrama  (figura 2)es mostra com es produeix el moviment de TMV des de una cèl•lula infectada cap a una cèl•lula veïna no iDnfectada.

El procés de moviment de cèl•lula acèl•lula és relativament lent: el temps de multiplicació viral en una cèl•lula i el seu posterior desplaçament a una altra, varia entre una i varies hores. Per a que el virus puga colonitzar exitosament tota la planta, el virus necessita ingressar al sistema vascular. El procés de transport sistèmic o de llarga distància normalment es dona a través dels tubs cribrosos del floema, on els virus es mouen passivament. Després de que tinga lloc una dispersió relativament ràpida (centímetres per hora) en el floema, el virus passa del floema a les cèl•lules adjacents, on es reprodueix i es dispersa de cèl•lula a cèl•lula. El temps que transcorre entre la infecció inicial de una o poques cèl•lules i la infecció sistèmica del hoste varia entre uns pocs dies a unes poques setmanes, en el cas del TMV.  La transmissió del virus de una planta a una altra, completa el cicle de vida del virus.

Font: http://www.apsnet.org/edcenter/intropp/PathogenGroups/Pages/PlantVirusesEspanol.aspx


Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 9 3 ?
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa