SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
TMV — Virus Filamentós
Feb 25th, 2012 by alane

Una possible forma de generar una estructura simètrica tridimensional a partir de components asimètrics com les proteïnes, consisteix en distribuir les proteïnes al voltant d’una circumferència de manera que formen com una mena de disc. Apilant un gran nombre de discs s’obté una estructura tridimensional amb una cavitat interna apropiada per albergar la molècula d’àcid nucleic. Un clar exemple de virus filamentós està donat per el virus del mosaic del tabac. El examen detallat del TMV mostra que les subunitats de proteïna no estan disposades en forma d’anells sinó en forma helicoïdal.  Resulta lògic considerar, per tant, que el RNA del TMV té una forma helicoïdal,  ja que d’aquesta forma´, és possible formar el major nombre d’unions entre les subunitats de proteïna i el àcid nucleic. Cal remarcar, a més, que tots el virus estudiats fins al moment mostren una estructura helicoïdal indicant que el àcid nucleic és el factor essencial que regeix aquest tipus d’estructura.

En general, per tant, destacar que  és un virus que no presenta coberta. Està format per una mena de vares rígides helicoïdals que donen lloc a una simetria helicoïdal. Aquest és un virió d’ aproximadament 18 nm de diàmetre, i 300-310 nm de longitud.

Font:

http://viralzone.expasy.org/viralzone/all_by_species/51.html

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/071/htm/sec_6.htm

Artícle d’interés:

Caracterización estructural del ARN del virus satélite del mosaico del tabaco.

Feb 12th, 2012 by alane

The tobacco mosaic virus is a plant virus that has a helical capsid. It is a good example of a virus with a helical capsid. The capsid is like a slinky composed of many individual protein subunits. The RNA phosphate (shown in color) backbone stabilizes the interaction between the RNA and coat protein (shown in transparent grey).

A helical aggregate of protein subunits frames a spiraling RNA molecule that contains the genetic information necessary for replication in the host. The coat protein assembles into a rod-like structure. The «capsid» is the protein shell surrounding the nucleic acid genome, and the nucleocapsid is the nucleic acid and protein which gets packaged into the virion. (i.e. the nucleocapsid of TMV forms long rods that get incorporated into the TMV virion.)

The virion is the complete infectious viral particle. It contains the nucleocapsid (green), a few proteins (not portrayed in this animation) and sometimes a viral envelope.

Història del descobriment del TMV
Feb 12th, 2012 by alane

En 1883, Adolf Mayer va dur a terme una descripció inicial de la infermetat que patien les plantes de la família de les Solanaceae, indicant que aquesta podia transferir-se entre les plantes de manera similar a como ho feien les infeccions bacterianes. No obstant això, en 1889, Martinus Beijerinck va demostrar que en un medi de cultiu de filtrats i totalment lliure de bacteris, les plantes continuaven patint l’enfermetat.
Dimitri Ivanowski va donar la primera evidencia concreta de la existència del anomenat virus al 1892. Va ser en 1935, quant Wendell Meredith Stanley cristal•litzà el virus i va demostrar, que aquest permaneixia inactiu després de la cristal•lització.  Aquest treball, li va suposar compartir un quarta part del premi Nobel de Química en 1946, encara que després s’ha demostrat que algunes de les seues conclusions (en particular, que els cristalls eren proteïnes pures, que s’ensamblaven per autocatàlisi ) eren incorrectes.
Les primeres imatges de microscòpia electrònica del VMT van ser realitzades en 1939 per Gustav Kaucher, Edgar Pfankuch i Helmut Ruska.
En 1955, Heinz Fraenkel-Conrat i Robley Williams van demostrar que el RNA del VMT i la proteïna de la seua càpside ensamblaven per si mateixa el virus funcional, i probablement el mecanisme natural d’assamblatge que es dona al interior de la cèl•lula hoste.

La cristal•lògrafa Rosalind Franklin va treballar amb Standley durant aproximadament un mes, i després va dissenyar i construir un model del VMT. Al 1958, Rosalind va especular, que possiblement el virus fora huit, no sòlid, i a més va hipotetitzar que el RNA del VMT era de cadena simple. Aquestes hipòtesis es comprovarien desprès de la seua mort.

Font: http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml

http://www.ucm.es/info/genetica/grupod/Basemol/base_molecular_de_la_herencia.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_del_mosaico_del_tabaco

Què és el TMV? Definició
Feb 12th, 2012 by alane

El virus del mosaic del tabac (TMV), és un virus d’ARN, amb capacitat d’infectar plantes, especialment a la planta del tabac i a altres membres de la família Solanaceae. La infecció produeix taques característiques a les fulles.

Aquest fou el primer virus descobert. Encara que des de finals del segle XIX es sabia que aquesta infermetat infecciosa afectava a les collites de tabac, no va ser fins al 1930 quant finalment es va poder determinar que aquell agent infecciós era realment un virus.

Font:    http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_del_mosaico_del_tabaco

http://www.multilingualarchive.com/ma/enwiki/es/Tobacco_mosaic_virus

Benviguts al món del virus del Mosaic del Tabac (TMV)
Feb 11th, 2012 by alane

Aquest, serà un blog dedicat exclusivament al tractament i anàlisi del conegut Virus del Mosaic del Tabac també anomenat com a TMV (encara que hem reserve el dret de publicar qualsevol cosa interessant relacionada amb el món de la microbiologia).

Espere poder actualitzar el blog quasi totes les setmanes.

Aquest blog serà publicat en Valencià, Castellà i Anglés.

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa